آموزش EXCEL

 
 
مقدمه تعریف صفحه گسترده
اجزاء پنجره Excel اصطلاحات صفحه گسترده Excel
کار با کارپوشه ها در Excel کار در کارگاه 1
فصل دوم  
اطلاعات در Excel فرمول نویسی در Excel
کار در کارگاه 2  
فصل سوم  
جستجوی داده ها تعویض داد ه ها
كار در كارگاه 4  
فصل چهارم  
پر کردن خودکار چند خانه ويرايش ليست خودكار
كار در كارگاه 5  
فصل پنجم  
آدرس دهي نسبی آدرس دهي مطلق
كار در كارگاه 6  
فصل ششم  
قالب بندي خانه ها در Excel كار در كارگاه 7
فصل هفتم  
چند تابع معروف كار در كارگاه 8
فصل هشتم  
مرتب كردن ليست ها كار در كارگاه 9
فصل نهم  
درج انواع اشياء نوار ابزار Drawing
كار در كارگاه 10 Word art
فصل دهم  
نمودارها نوار ابزار Chart
كار در كارگاه 11  

 

 
 

 

 

 

گوناگون و تازه ها

 
   
 
 
 
 

Copyright 2004 TAKKHAL All rights reserved-Designed By  SAMAN