آموزش WORD

 
 
مقدمه اصول کار با WORD
اصول و قوانین تایپ قوانین تایپ فارسی
قوانین تایپ لاتین آشنایی با میز کار وصندلی تایپیست
مکاتبات اداری و بازرگانی نمونه نامه اداری
انتخاب قلم Font برگردان و انجام مجدد -Undo & Redo
فصل دوم  
بلوک و عملیات آن بلوک به کمک ماوس
انتقال بوسیله صفحه کلید انتقال به کمک ماوس
فصل سوم  
Save - Save as Save خودکار
پرونده جدید کار با الگوها
فصل چهارم  
تنظیمات صفحه پاراگراف و قالب بندی آن
چاپ پرونده  
فصل پنجم  
ترسیم در مدارک اصطلاح صفات رنگ آمیزی داخل شکلها
انتقال و جابجایی خطوط و موضوعات ایجاد سایر اصلاحات
افزودن متن به شکلها اضافه کردن Word-art
فصل ششم  
ستون بندی Columnes کناره ها و سایه ها
سر صفحه و پا صفحه تنظیمات صفحه
آشکار و پنهان کردن متن پرونده گلوله ها و شماره ها
فصل هفتم  
پاورقی انتها نویس
فصل هشتم  
ایجاد جدول از طریق منوی جدول قالب بندی خودکار
فصل نهم  
مفهوم ماکرو کار با شیوه ها
علامت گذاری  
 
 

 

 

 

گوناگون و تازه ها