متولدین اسفند

 

صفحه قبل

 
 
 

                        اسفند                         يعني  : آرمان  تفويض                               سمبل: ماهي                               عنصروجود: آب                               شعار: من باور دارم                               سنگ خوش  يمن:زمّرد                               سيّاره:نپتون                               فلّزوجود:  فلّز  مصنوعي                               شخصيّت:راوي                               رنگ محبوب:  زرد و سبز                               - تأثير                         پذير                               حسّاس                               راهنماي                         تعيين                         كننده خط                         مشي

 

مشخصات كلي متولدين اسفند ماه:

بسيار حسّاس و رؤيايي ، داراي حسّ ششم ، خيلي ظريف و نرم عمل ميكند ، اهل آرامش و ملايمت ، هميشه

موافق ، سازش‌كار و داراي تخيّلات شديد ، اصلاْ واقع بين نيست ، سازگار ، زود رنگ عوض مي كند ، احساساتي

، قابل انعطاف ، داراي افكار غير واقعي و غير منطقي ، بسيار متين و آرام ، كم عصباني مي شود ، مهربان ،

علاقه مند به موسيقي ، عاشق صلح و آرامش ، كم انرژي ، ساده‌لوح ، پول دوست ، مرموز ، داستان‌پرداز قوي ،

نيكوكار  خجالتي ، خواستار تشويق و حمايت ، زود رنج ، از نظر جسمي ضعيف ، دو دل ، ترسو ، خيلي حسود ،

باريك بين و دقيق ، خيالباف ، نا اميد ، اهل نامه نگاري ، علاقه زيادي به جشن ‌تولّد ، يا منفي كامل است يا مثبت

كامل ، داراي صبر ايّوب است ،  گاهي اوقات واهي و پوچ گرا ، نازنين ولي ‌ناقلا ، اهل معنويّات ، به دخترانش

علاقه زيادي دارد ، غم‌گرا ، خواستار نوازش ، احساس آرامش مي‌دهد . 

مرد متولد اسفند

به هيچ عنوان حد وسط ندارد، يا منفي كامل است يا مثبت كامل، از كم كاري و خونسردي او نرنجيد، هفته‌اي دو

سه بار به او بگوئيد

دوستش داريد. متعصب نيست و هرگز به قضاوت نمينشيند و تا زمانيكه به مطلبي پي نبرده باشد نظريه‌اي ابراز

نمي‌دارد.

 زن متولد اسفند

ظرف عسلي است كه قدري فلفل به داخل آن ريخته شده است. از بسياري جهات بي‌نظير است. ناراحت‌‌ترين

مردها در جوار زن اسفند احساس آرامش مي‌كنند. سخت رويائي و خيالباف است، به كودكان خويش عشق

مي‌ورزد.

 

 

 
 

 

 

گوناگون و تازه ها

 
   
 
 
 
 
 

Copyright 2004 TAKKHAL All rights reserved-Designed By  SAMAN